Metamorfná technika

Metamorfná technika je jemná, príjemná, relaxačná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie strachu, stresu, starých citových blokov utvorených v období prenatálného vývoja, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život, blokujú a obmedzujú náš prirodzený stav bytia - dokonalé zdravie a blahobyt. MT uvádza do rovnováhy energie v tele, je prostriedok na získanie zdravia, vnútornej sily, radosti, pohody, psychickej vyrovnanosti a plné využitie vlastných schopností a tvorivosti. MT odstraňuje duševné - citové a emocionálne bloky utvorené v prenatálnom období. Toto obdobie je veľmi dôležitý úsek nášho života, v ktorom sme sa sformovali nielen fyzicky, ale aj psychicky. Je to obdobie, kedy sa vytvorili naše silné stránky, ale aj naše slabiny. Všetko, čo v tomto období zažijeme, vrátane stresov a strachu matky, ktoré zažíva ona, vytvára bloky, ktoré ovplyvňujú naše myšlienky, našu osobnosť, naše vedomie a prejavujú sa v našom celkovom prístupe k životným situáciám. Takto vytvorené energetické bloky sa odrážajú v živote človeka na úrovní fyzických chorôb, psychickej a emocionálnej nerovnováhy, rôznych stresov, porúch v správaní ...

MT napomáha lepšie zvládať náročné životné situácie - detstvo, dospievanie, tehotenstvo, menopauza, sťahovanie, rozvod, úmrtie blízkej osoby, problémy v práci,..

MT má trvalý, hlboký a nenásilný účinok, je úspešná pri riešení zdravotných problémov aj veľmi starého pôvodu . MT je cestou k oslobodeniu sa od starých blokov - fyzických aj psychických. Je to cesta rozvoja a rastu. Pomáha vziať silu do vlastných rúk a umožňuje dať smer našim životom. MT sa aplikuje prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, rukách a hlave. Nemá vedľajšie účinky. Nedochádza tu k fyzickej manipulácii, nie sú potrebné diagnostiky. Dôležitým detailom je, že pri MT nie je potrebné diskutovať o osobných problémoch ani o zdravotnom stave klienta. Výsledkom aplikácie MT je vnútorné uvoľnenie a oslobodenie.

,, ŽI SVOJ ŽIVOT BEZ STRACHU - RIEŠ VŠETKY PREKÁŽKY A SPOZNÁŠ, ŽE ICH DOKÁŽEŠ ZVLÁDNUŤ ,,

Objednajte sa tu ...

REBOX Physio - Nová forma rehabilitácie

REBOX Physio

REBOX Physio je elektrodiagnosticko-terapeutický prístroj,ktorý terapeuta informuje o charaktere, rozsahu a stupni poškodenia tkaniva.Zlepšuje prekrvenie tkaniva, hypoxiu, zrýchľuje látkovú výmenu a stimuluje metabolizmus, čo spolu s analgetickým účinkom podporuje a urýchľuje proces hojenia, zmierňuje až úplne odstraňuje bolesť v danom segmente. Prístroj sa používa na liečbu pohybového systému v indikačnej oblasti neurológie, úrazovej a všeobecnej chirurgie, ortopédie, čeľustnej chirurgie.Použitie je cielené na odstránenie bolesti, k relaxácii kostrového svalstva, k úprave poškodeného tkaniva po úrazoch, pri bolestiach v krížovej, krčnej chrbtice, pri mygrénach, pri "zmrznutom ramene", na liečbu periférnych kĺbov , pri hypertone, spastických stavoch a pod. Kontraindikácie: šokové stavy, kardiostimulátor v dráhe liečby, nádorové ochorenia,trombóza, zápalové ochorenia pokožky. Objednajte sa tu ...

Fyzioterapia a rehabilitácia

Mäkké a mobilizačné techniky

Špeciálna metodika manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch a pod kožou, s cieľom zníženia bolesti a svalového napätia a uľahčenie následnej mobilizácie alebo manipulácie. Ich hlavnou úlohou je obnovenie normálnych funkcií najdôležitejších štruktúr pohybového systému. V skutočnosti to znamená, že spazmy sa postupne odstraňujú relaxačnými technikami alebo inými mäkkými technikami. Funkčne obmedzená pohyblivosť kĺbov sa lieči mobilizačnými technikami. Kĺbová mobilizácia sa využíva v prípade blokády kĺbu alebo pohybového segmentu chrbtice (spojenie dvoch susedných stavcov). Jedná sa o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu slúžiace k obnove kĺbovej hry a zväčšenia pohyblivosti v kĺboch.

Dornova metóda

Dornova metóda je druh jemnej manuálnej terapie, pomocou ktorej je možné kĺby, stavce bezpečne a na milimeter presne uviesť do správnej polohy. Robí sa to dynamicky za aktívnej pomoci klienta čiže prirodzeným voľným pohybom človeka. Napríklad pri napravovaní nesprávnych polôh stavcov sa týmto pohybom obchádza svalová ochrana a jemným tlakom tak môže byť stavec alebo kĺb daný do správnej polohy bez nežiaducich účinkov. Tento pohyb naviac zabraňuje akémukoľvek vysunutiu z normálnej polohy.

Znamená to, že vyskočené stavce napravíme, ale dobré nepoškodíme.

Napriek tomu, že pri napravovaní je možné cítiť bolesť, táto metóda je v porovnaní s metódami korekčnými alebo chiropraktickými veľmi šetrná. Doterajšie metódy boli väčšinou prevádzané trhnutím, ktoré vyvolávalo zablokovanie energetických dráh a telesných tekutín a spôsobuje telu šok. Pri Dornovej metóde sa rešpektuje zásada neprekračovať prah bolesti klienta.

Breussova masáž

Ide o energeticko manuálnu masáž v oblasti chrbtice. Uvoľňuje telesné i psychické blokády. Regeneruje medzistavcové platničky, čím sa vyrieši široké spektrum zdravotných problémov. V praxi sa dobre kombinuje s Dornovou metódou a je možné použiť ju ako doplnok pri iných terapiách. Po jemných zákrokoch na chrbtici sa vtiera do pokožky za studena lisovaný olivový olej s ľubovníkom. Automatickým ošetrovaním akupesúrnych bodov predovšetkým na meridiáne močového mechúra sa uvoľnia blokády a psychické napätie, čím sa prehlbuje účinok tejto terapie.

reflex

Manuálna lymfodrenáž

Princípom lymfodrenáže je využitie anatomických a fyziologických poznatkov o priebehu ciev, umiestnení uzlín, spojkách a o rýchlosti nasávania tekutín lymfatickou cestou. Lymfodrenáž stimuluje činnosť lymfovodov, obnovuje priechodnosť lymfy v kritických miestach a tým zrýchľuje odvádzanie škodlivín z organizmu.

Indikácie : opuchy pri postihnutí lymfatického systému, po ablácii prsníka, opuchy po zápale žíl, posttrombotický syndrom, chronická venózna insuficiencia, prevencia hlbokej žilovej trombózy, po poúrazových stavoch spojených s opuchom, regeneračné účinky, modelovanie postavy, celulitída.

Kontraindikácie: malígne ochorenia, gravidita, akútne bakteriálne alebo vírusové ochorenia, akútne žilové ochorenia, stav po hlbokom zápale žíl, opuchy spôsobené ochorením obličiek, pečene a srdca, nejasné brušné ťažkosti, ICHS, poruchy krvnej zrážanlivosti.

Kinesiotaping - Elektroliečba - návrat - hore