Elektroliečba - TENS, ultrazvuk,diadynamické prúdy.

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej sa využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie.

Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Systém je vhodný na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným, alebo zníženým svalovým napätím. Podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy.

Indikácie : pri rôznych nervových či svalových bolestiach, reumatizme mäkkých častí, chorobe kĺbov, pri liečbe skolióz, bolesti hlavy a migrén, pri cervicobrachiálnom syndróme, lumboischiadickom syndróme, rôznych artrózach, epikondylitídach a pod.. Zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu, bolesť a uľahčuje úpravu pohybových funkcií. Elektroliečba má analgetický (tlmiaci bolesť), myorelaxačný, spasmolytický (uvoľňujúci kontrakciu svalu), hyperemický (zvyšujúci prekrvenie), antiedematózny (protiopuchový) účinok.

Kontraindikácie: nestanovená diagnóza, implantované kovové elektródy v prúdovej dráhe, metastatické procesy, gravidita, čerstvé kožné infekcie a defekty kože v mieste priloženia, nesúhlas pacienta, kardiostimulátor, horúčka, kachexia, v oblasti štítnej žľazy a laryngu, stavy po rádioterapii a RTG terapii, porucha citlivosti, TBC ložiská.

Ultrazvuk

Princípom UZ je premena elektrickej energie vysokofrekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive – mikromasáž tkaniva a baktericídny účinok. UZ je pozdĺžne vlnenie častíc hmotného prostredia s frekvenciou vyššou ako 20 000 Hz – na terapiu sa využíva frekvencia od 0,8 do 3 MHz. Účinky: mechanické – tlakové zmeny v molekulách tkaniva, tepelné – zvýšenie metabolizmu v tkanive a tým tíši bolesť a uvoľní spazmus svalov, fyzikálne – zlepšenie regeneračných schopností tkaniva, chemické a biologické – má baktericídny účinok, čo spôsobuje hynutie mikroorganizmov.

Indikácie : posttraumatické stavy, svalové kontraktúry, jazvy, myalgie, reumatické ochorenia, CC a CB syndróm, lumboischiadický syndróm, akútne lumbago, artrózy, ischias, M. Bechterev..

Kontraindikácie: oblasť rastových štrbín u detí, stav po totálnej endoprotéze, kardiostimulátor, gravidita, menštruácia, krvácavé stavy, tromboembolická choroba a varixy, v oblasti štítnej žľazy a hlavy.

Kinesiotaping - Fyzioterapia - návrat - hore