Kredity

Slovenská zdravotnícka univerzita Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií - Magisterské štúdium - odbor špecialista: fyzioterapia

Trnavská univerzita - Trnava Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - Bakalárske štúdium - odbor špecialista: ošetrovateľstvo - rehabilitácia

 

Špecializované kurzy - školenia - certifikáty

Certifikát k certifikovenej pracovnej činnosti - Mobilizačné techniky. - špecializácia - Mobilizačné techniky

Diplom o špecializácii - jún 2013 - Fyzioterapia funkčných a štukturálnych porúch pohybového ústrojenstva

Terapeutické využitie kinesiotapingu - odborný kurz - Eureka SR zo súhlasom Profesijnej organizácie fyzioterapeutov SR - apríl 2010

Myoskeletárna medicína - Diagnostika a terapia funkčných porúch - spoločnosť J. E. Purkyně - Česká republika - apríl 2009

Artroskopia a športová traumatológia - IV. Medzinárodný kongres Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie - SSAST - MuDr. Lupták - 9/2009

Manuálna lymfodrenáž - odborný kurz - REVITALIS - MuDr. Bednařiková 8/2008

Kurz Dornovej metódy a Breussovej masáže v "Rafael" Centrum zdravé páteře – 11/2010

Návrat hore